سنگ مصنوعی

کد محصول : 8049-2

طول : 280 سانتی متر

عرض : 122 سانتی متر

ضخامت : 2.5 میلی متر و 3.8 میلی متر

نمونه های دیگر

قیمت | تماس بگیرید

قیمت | تماس بگیرید

قیمت | تماس بگیرید

قیمت | تماس بگیرید

قیمت | تماس بگیرید

قیمت | تماس بگیرید