تایل

کد محصول : F684

طول : 59.5 سانتی متر

عرض : 59.5 سانتی متر

ضخامت : 7 میلی متر

نوع بسته بندی : 20 عدد در کارتن

متراژ هر کارتن : 7/0805 متر مربع

نمونه های دیگر

قیمت | تماس بگیرید

قیمت | تماس بگیرید

قیمت | تماس بگیرید

قیمت | تماس بگیرید

قیمت | تماس بگیرید

قیمت | تماس بگیرید